TÜGVA Zekat - TÜGVA

TÜGVA Zekat

Ululanmış anlamsız hedefler peşinde koşmaksızın aktif iyilikle, güzel ahlakla ve kardeş olmanın bilinci ile dünyanın bu halini değiştirmeye yatkın gençlerin hayırlı işlerde çalışması ve Allah yolunda ilimle meşgul olması adına zekatını veya sadakanı bağışlamak istemez misiniz?

Tevbe 60. ayette, zekat verilecek kişiler şöyle sıralanmıştır: “Sadakalar Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir.

Allah yolunda olanlar, geniş bir tabir olup Allah yolunda mücadele edenleri, ilim tahsil edenleri, hayır kurumlarını, yani genel olarak Allah rızasına uygun hayırlı işlerde çalışanları kast ettiği varsayılmıştır.

Zekat Nedir?

Müslüman olan zenginlerin ellerindeki mallardan, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu kabul edilen kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu anlamı ile 30 ayette bahsi geçmektedir.

Toplumdaki ekonomik dengelerin zenginler lehine gelişmesiyle, fakir-zengin arası ekonomik, sosyolojik ve psikolojik uçurumun oluşmasına engel olmak gibi bir fonksiyonu vardır.

Zekat’ın kelime anlamı ise, “artma, çoğalma, arıtma, bereket“tir.

Online bağış için tıklayınız

Albaraka / Fatih Şubesi

IBAN NO: TR85 0020 3000 0269 6175 0001 67

Türkiye Gençlik Vakfı © 2015 | Tüm Hakları Saklıdır

close