TÜGVA Zekat - TÜGVA

TÜGVA Zekat

Geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma, insanlığa değer katan bir gençlik için çalışan vakfımızda, gün geçmiyorki ilim öğrenen talebelerin maddi yetersizliklerine şahit olmayalım.

Bizlerde biriken bu taleplere bir çözüm üretmekle yükümlüyüz. Bir vakıf olarak, toplum olarak…

İslam’ın esas vecibelerinden birini yerine getirdiğimiz Ramazan ayında gelin siz de fitre, zekat ve sadakalarınızla bu gençlere yardımcı olun. 


Sadaka

Allah rızası için yapılan maddi manevi her iyiliğe, sadaka denir.

Zekat

Zekâtın sözlük anlamı temizlemek, çoğalmak ve büyümek demektir. İslami anlamı ise, belirlenen ölçütlere göre zengin sayılan Müslüman’ın, seneden seneye malının 40’da birini Müslüman fakirlere Allah rızası için vermesidir.

Fitre

Fitre Ramazan ayında verilen, zekat verebilen kişilerin vermesi gereken bir sadaka türüdür. Bir kişinin bir günlük yemek masrafı olarak belirlenir. Her yıl belirlenen bu taban miktarınca, yine zekat almaya hakkı olanlara verilir. Sadece Ramazan ayında verilen fitreyi, zekat veremese de fitre miktarını verme durumu olanların da vermesi güzel bir ibadettir.

 

Bu konularla ilgili Hadisi Şerifler şu şekildedir;

“Hastayı sadakayla, malı zekâtla koruyun!” [Deylemi]

“Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur” [İbni Mace]

“Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin.”[Deylemi]

“Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin.” [Deylemi]

“Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın.” [Beyheki]

“Sadaka-i fıtrzenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.” [Ebu Davud]

 

Bu konularla ilgili Kuran-ı Kerim’deki ayetler şu şekildedir;

“Hidâyet ve müjde namaz kılan, zekât veren müminler içindir” (Lokmân 31/3-4)

“Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Asıl iyi olan, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve kölelere sevdiği maldan harcayan, namaz kılan ve zekât verenlerdir” (el-Bakara 2/177)

“Ey inananlar! Kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarfedin. Gözünüzü yummadan ve severek alamayacağınız derecede kötü ve değersiz şeyleri vermeye kalkmayın. Allah’ın müstağni ve övülmeye lâyık olduğunu bilin.” (el-Bakara 2/267).

“Sadakaları açıkça verirseniz iyi olur. Eğer onları yoksullara gizlice verirseniz sizin için daha iyidir. Böyle yaptığınız için Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Allah yapmakta olduklarınızı noksansız bilir” (el-Bakara 2/271).

“(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, Allah’a taattan başka düşüncesi olmayan, o sebeple yeryüzünde dolaşıp kazanmaya imkân bulamayan, durumunu bilmeyen kimselere karşı gösterdikleri iffetten dolayı onlarca zengin sanılan fakirlere verilmelidir. (Habibim) sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Yaptığınız ve yapacağınız hayırları Allah eksiksiz bilir ve karşılığını verir.” (el-Bakara 2/273)

 “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben onu, sakınan, zekât veren ve ayetlerime iman edenlere has olmak üzere tesbit edeceğim” (el-A‘râf 7/156).

“Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun elçisi ve boyun bükerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir.” (el-Mâide 5/55)

 

Online bağış için tıklayınız

Albaraka / Fatih Şubesi

IBAN NO: TR85 0020 3000 0269 6175 0001 67

Türkiye Gençlik Vakfı © 2015 | Tüm Hakları Saklıdır